ใจไม่ยอมชิน

posted on 06 Dec 2011 10:24 by photo-haiku
.
ทำอะไรไม่ถูก ทุกครั้งที่ต้องเดินทาง
.
ไม่ใช่เพราะจุดหมายปลายทาง
.
.... เพราะต้องห่างเธอ Tongue out
.
.

Comment

Comment:

Tweet

เคยเป็น..เข้าใจ

#1 By Kanya on 2011-12-06 12:39